header 9

Home Programi Platforma
PROGRAM ZA PRAĆENJE RADA PLATFORMSKIH VAGA
Program koji prati rad platformne vage radi na principu jedne odvage.
Na osnovi razlike ručno upisane tare i odvage izračunava se neto masa.
Rad platformi
RAD VAGE

Vaganje

• Upis Stranke
• Upis Pogona
• Upis Vozača
• Upis Robe
• Upis Tare
• Upis Odredišta
• Upis Napomene
• Prihvat mase vozila

Program automatski evidentira vagara, smjenu, datum i vrijeme

Vagarinka

Izbornik MATRIČNI PODACI

• Upis, izmjena, brisanje i ispis Stranke
• Upis, izmjena, brisanje i ispis Robe
• Upis, izmjena, brisanje i ispis Pogona
• Upis, izmjena, brisanje i ispis Odredišta
• Upis, izmjena, brisanje i ispis Države
• Upis, izmjena, brisanje i ispis Smjena
• Upis, izmjena, brisanje i ispis Vagara
• Upis, izmjena, brisanje i ispis Razina
• Upis podataka poduzeća koji se ispisuju na zaglavlju vagarinke

Izbornik ADMINISTRACIJA

• Arhiviranje podataka
• Izmjena Lozinke

Izbornik PREGLED

• Pregled dnevnika podataka po svim kategorijama


Izbornik ISPIS

• Ispis Tara
• Ispis Partnera
• Ispis Robe
• Ispis Pogona
• Ispis Smjena
• Ispis Vagara
• Rekapitulacija Vagarinki

MINIMALNA KONFIGURACIJA RAČUNALA

CPU - 1000 MHz
RAM - 512 MB
HDD - 80 GB
CD/DVD Pisač
Serial - COM (RS232) port - 1x
Tipkovnica
Miš
OS - Microsoft Wndows XP
MS Office 2003


Monitor - 17 "

konfiguracija

 
Jablanska 297, 77000 Bihać, Tel. 00387 37 300 016, Fax 00387 37 301 110, e-mail:vagebh.bihac@gmail.com, web: www.vagebh.ba