header 9

Home Programi Certifikat
PROGRAM ZA PRAĆENJE RADA MOSNE VAGE - ANALIZA PODATAKA + CERTIFIKAT
Program nudi podršku za izdavanje otpremnica prema  HR EN 12620:2003 certifikatima, koji su neophodni za rad  asfaltnih baza i betonara.

Program radi na principu prve i druge odvage, sto znaci da vozilo mora doći dva puta na vagu (puno i prazno) i na osnovu njihove razlike se računa neto masa.. Također postoji i mogućnost rada s tarama, sto znači da se mogu memorirati tare pojedinih vozila, pa vozilo može doći samo puno na vagu i na osnovu memorirane tare se računa neto masa.
Standardna verzija
RAD VAGE

Prvo vaganje

• Upis Registracije vozila
• Upis Pogona
• Upis Vozača
• Upis Robe
• Upis Partnera
• Prihvat mase vozila

Software automatski evidentira vagara, smjenu, datum i vrijeme

cert

Drugo vaganje

• Izbor Prve odvage ili memorirane Tare
• Potvrđuju se podaci koji su upisani u prvoj odvagi ili se mijenjaju ako je potrebno
• Prihvat mase vozila
• Sofware računa neto masu, upisuje podatke u dnevnik
• Ispis dokumenta vaganja


Izbornik MATRIČNI PODACI

• Upis, izmjena, brisanje i ispis Tara
• Upis, izmjena, brisanje i ispis Partnera
• Upis, izmjena, brisanje i ispis Robe
• Upis, izmjena, brisanje i ispis Pogona
• Upis, izmjena, brisanje i ispis Smjena
• Upis, izmjena, brisanje i ispis Vagara
• Upis, izmjena, brisanje i ispis Razina
• Upis podataka poduzeća koji se ispisuju na zaglavlju vagarinke

Izbornik PREGLED

• Pregled dnevnika podataka po svim kategorijama


Izbornik ISPIS

• Ispis Tara
• Ispis Partnera
• Ispis Robe
• Ispis Pogona
• Ispis Smjena
• Ispis Vagara
• Rekapitulacija Vagarinki

Izbornik ADMINISTRACIJA

• Arhiviranje podataka
• Izmjena Lozinke

MINIMALNA KONFIGURACIJA RAČUNALA

CPU - 1000 MHz
RAM - 512 MB
HDD - 80 GB
CD/DVD Pisač
Serial - COM (RS232) port - 1x
Tipkovnica
Miš
OS - Microsoft Wndows XP
MS Office 2003


Monitor - 17 "

konfiguracija

 
Jablanska 297, 77000 Bihać, Tel. 00387 37 300 016, Fax 00387 37 301 110, e-mail:vagebh.bihac@gmail.com, web: www.vagebh.ba