header 9

Home Procesne vage Preinaka vaga
Preinaka vaga
     
   
     
 
  • Vršimo modernizaciju starih betonara i asfaltnih baza
   
 
  • Preinaka mehaničkih vaga za agregat, cement i vodu
     
 
  • Dogradnja vaga za vodu i aditive
     
     
 
  • Ugradnja sustava automatike s kompjuterskim praćenjem rada
     
 
  • Ovjera vaga od strane DZM-a (legalizacija rada)
 
     
     
 
Jablanska 297, 77000 Bihać, Tel. 00387 37 300 016, Fax 00387 37 301 110, e-mail:vagebh.bihac@gmail.com, web: www.vagebh.ba