header 9

Home o nama

VAGE BH d.o.o.  su prisutne na tržištu Bosne i Hercegovine od 2004 godine.

U dosadašnjem radu VAGE BH d.o.o su se uspijele nametnuti kao vodeća firma u ponudi, montaži i održavanju elektroničkih mosnih vaga na prostorima cijele Bosne i Hercegovine, te se nadamo da će mo i dalje nastavit u tom smijeru.

VAGE BH d.o.o. imenovane od strane INSTITUTA ZA MJERITELJSTVO BiH za samostalno obavljanje poslova verifikacije vaga i tegova.

 Iz svog programa izdvajamo:

  • Elektroničke mosne vage (cestovne, željezničke i kombinirane) široke namjene ,
  • vagarske komponente (pokazne uređaje, mjerne doze, ...),
  • mobilne vage (kranske vage, vage na viličarima, ... ),
  • vage za osovinsko opterećenje,
  • platformske vage,
  • preinaku vaga na betonskim i asfaltnim bazama,
  • programsku podršku za vage,
  • verifikaciju (baždarenje) vaga,
  • umjeravanje vaga, utega i mjerila duljine u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025.
Ako imate potrebu za vaganjem i želite da isto bude točno i pouzdano, javite se.
Mi rješavamo Vaše probleme.
 
Jablanska 297, 77000 Bihać, Tel. 00387 37 300 016, Fax 00387 37 301 110, e-mail:vagebh.bihac@gmail.com, web: www.vagebh.ba