header 9

Home Mosne (Kolske) vage Cestovne vage MJ100AC
MJ100AC
MOBILNA CESTOVNA ELEKTRONIČKA MOSNA VAGA
Prvenstveno namijenjena za primjene gdje:
  • postoji čvrsta armirano betonska podloga na koju se može direktno izvršiti montaža vage,
  • proces korisnika ne trpi dulje periode montaže i sušenja betona,
  • korisnik vagu postavlja na privremenu lokaciju nakon čega ju premješta na drugu.
MJ101A
• Nosivosti od 15 t - 60 t

• Veliki izbor standardnih dimenzija

• Izrađena kompletno od čelika

• Površinska ugradnja,

• Vrhunske elektroničke komponente – OIML certifikati

• Spojiva s raznim tipovima pokaznih uređaja

>MJ101A

Tip
Nosivost
(t)
Dimenzija modula
(m)
Dimenzije vage
(m)
MJ100AC

15
20
30
50
60

5 m x 3 m
6 m x 3 m
5 m x 3 m
6 m x 3 m
10 m x 3 m
12 m x 3 m
15 m x 3 m
18 m x 3 m
20 m x 3 m
24 m x 3 m

>MJ101A Navozi

Na poseban zahtjev kupca u mogućnosti smo projektirati i izraditi drugu dimenziju i nosivost vage.
OPEN DOWNLOAD
Open in PDF Prospekt_MJ100AC izdanje 02.pdf Downlaod in RAR file Prospekt_MJ100AC izdanje 02.rar
 
Jablanska 297, 77000 Bihać, Tel. 00387 37 300 016, Fax 00387 37 301 110, e-mail:vagebh.bihac@gmail.com, web: www.vagebh.ba