header 9

Home Mosne (Kolske) vage
Kolske Vage
 
Lider u proizvodnji i ugradnji mosnih vaga:
Mosna vaga
na tržištu Hrvatske i okolnim tržištima.

REFERENTNA LISTA
E1205 LQ300
Izvedba po principu ključ u ruke
ili građevinski dio u vlastitoj izvedbi kupca.
Odlično opremljen servis s vrućom linijom.
Konkurentne cijene uz mogućnost kreditiranja kupaca

Upravljačke konfiguracije od jednostavnih (izdavanje vagarskog lista) do najsloženijih uključujući povezivanje sa svom perifernom opremom.

E1205web

E1205 PC LQ300

Mjerni pretvornici analogni (ili digitalni) s ugrađenom zaštitom od udara munje i vodonepropusnim kućištem IP68.

 

T302x
Mogućnost rada u svim uvjetima, uključujući i EX zone ex zona
DODATNA OPREMA
standard21
  • Izdvojeni display ( XR ) 
XRmala
kamera
  • Semafori
semafor
  • Rampe
rampa
rfid
 
Jablanska 297, 77000 Bihać, Tel. 00387 37 300 016, Fax 00387 37 301 110, e-mail:vagebh.bihac@gmail.com, web: www.vagebh.ba