header 9

Home Medicinske vage Osobna Vaga
Osobna vaga

Vaga namjenjena vaganju pacijenenata u klinikama.Korištenjem mjerača visine moguće je vršiti mjerenje pacijenata do 2 m visine.
Vaga posjeduje LCD display sa pozadinskim osvjetljenjem.
220V ili baterijsko napajanje.

Osobne vage izrađuju se u dva osnovna modela:

  • sa mjeračem visine (pokazni uređaj postavljen na stup mjerača visine)
  • bez mjerača visine (pokazni uređaj postavljen na prijemnik opterećenja)

Pokazni uređaj PUE C / 31je standardna oprema uz vagu.

E1010
TEHNIČKI PODACI: WPT 60 / 150 O WPT 100 / 200 O
WPT 60 / 150 OW WPT 100 / 200 OW
Nosivost 60 / 150 kg 100 / 200 kg
Podjeljak 20 / 50 g 50 / 100 g
Opseg tara - 150 kg - 200 kg
Radna temperatura 0°C - + 40 °C
Izlazni signal RS 232 (opcija)
Napajanje 230V, 50Hz i 6×AA NiMH
Display LCD (s pozadinskim osvjetljenjem)
DODATNA OPREMA
"Kafka" Termički printer "PW - WIN 2004" program za PC
"RAD - KEY 2000" program za PC
OPEN DOWNLOAD
Open Upustvo PUE31.pdf Download Upustvo PUE31.rar
Open Prospekt osobne EN.pdf Download Prospekt osobne EN.rar
 
Jablanska 297, 77000 Bihać, Tel. 00387 37 300 016, Fax 00387 37 301 110, e-mail:vagebh.bihac@gmail.com, web: www.vagebh.ba