header 9

Home Industrijske vage Poštanske vage
NCI 7620U - Elektronička poštanska vaga
KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI NCI

Točnost i pouzdanost - Quartzell mjerni pretvornik omogućuje najveću moguću ponovljivost u cilju osiguravanja dosljednosti mjerenja mase.

Velika rezolucija pokazivanja - sve poštanske pošiljke (pisma i paketi), pa i osjetljiva međunarodna pošta, sada se mogu vagati na samo jednoj vagi.

Interni display -7 znamenkasti, 13 mm visok LCD display.

Konstrukcija - Plastični prijemnik opterećanje. Kućište od obojenog lijevanog aluminijuma.

Upravljanje - NULA - služi za ručno podešavanje ništičnog položaja i automatsku korekciju nule
F 1 - ispitivanje funkcija vage

Kalibracija - je olakšana utoliko što nije nužno koristiti utege iznosa mase identičnog nosivosti vage.

Jednostavnost korištenja - umanjuje vrijeme potrebno za obuku rukovaoca.

Napajanje - 230 V (+10% - 15%), 50 Hz ( ± 3 Hz)

Dimenzije - 318 x 358 x 104 mm

Radna temperatura - 5°C do 40°C

Ulazi / izlazi - RS-232 ili USB, dvosmjerno, podesive brzine prijenosa od 1200 do 19200 Baud, 7 bita. Šalje masu i status vage uvijek kada primi komandu “W”.

Masa zapakirane vage – 10 - 12 kgModel
Nosivost i podjeljak
Br.Podjeljaka
7620U
(6-30)
0-6 kg x 0.001 kg
6-30 kg x 0.005 kg
N1=6000d
N2=6000d
7620U
(5-30)
0-5 kg x 0.001 kg
N1=5000d
N2=6000d
7620U
(6-35)
0-6 kg x 0.001 kg
6-35 kg x 0.01 kg
N1=6000d
N2=3500d
7620U (50)
0-5 kg x 0.005 kg
5-50 kg x 0.01 kg
N1=1000d
N2=5000d
7620U
(3-75)
0-3 kg x 0.001 kg
3-15 kg x 0.005 kg
15-75 kg x 0.01 kg

N1=3000d
N2=3000d
N3=7500d

OPEN DOWNLOAD
Open Prospekt NCI7620U hr Download Prospekt NCI7620U hr
Open Upute za koristenje 7620 hr
Download Upute za koristenje 7620 hr
 
Jablanska 297, 77000 Bihać, Tel. 00387 37 300 016, Fax 00387 37 301 110, e-mail:vagebh.bihac@gmail.com, web: www.vagebh.ba